Positiviteit op en rond het veld laat kinderen groeien!

De stichting ‘Ik moedig aan’ gunt dit alle kinderen en vroeg een bijdrage voor het ontwikkelen van een spel en toolkit om andere sportverenigingen hiermee te helpen.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top