Een eigen plek, rol en waardigheid voor iedereen, juist in deze bijzondere tijd

Oog hebben voor de samenleving past bij onze manier van denken. Juist ook in deze tijd. De VINCI Foundation NL stelt extra budget beschikbaar om organisaties te ondersteunen om mensen te kunnen blijven helpen.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top