keuken
De VINCI Foundation NL ondersteunt initiatieven die duurzaamheid beogen

Hoe kun je een project indienen?

Het hele jaar door kunnen er projecten worden ingediend. De gemiddelde looptijd van een aanvraag tot een beslissing tot sponsoring is 4 maanden. Voor het indienen van een project is het van belang dat het project past bij de twee thema’s en de 6 subdoelen die VINCI Foundation NL ondersteund.

1. De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen

  • Integratie door middel van werk
  • Training en kwalificaties
  • Re-integratie projecten

2. Het bouwen aan een betere samenleving

  • Betrokkenheid bij de maatschappij
  • Sociale integratie
  • Toegang tot huisvesting

Daarnaast zijn er een aantal selectiecriteria waarop elk project wordt getoetst.

Welke organisaties komen in aanmerking?

De VINCI Foundation NL ondersteunt organisaties met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken, met uitzondering van organisaties in de sociale economie die een maatschappelijk doel hebben.

De VINCI Foundation NL financiert geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten,) en ook geen individuele projecten. Daarnaast kunnen projecten voor de doelgroep met een medische achtergrond of voor gehandicapten alleen in aanmerking als het project tot directe toegang tot de arbeidsmarkt leidt.

Wie komt wel in aanmerking? Enkele voorbeelden: jeugdverenigingen, buitenschoolse activiteiten en huiswerkscholen, wijkverenigingen, ondernemingen voor aangepast werk, ondernemingen in de sociale economie enz.

Plaats

De VINCI Foundation NL ondersteunt projecten in Nederland, max. 100 km van de werkplek/standplaats van de sponsor. Deze fysieke afstand staat borg voor de efficiëntie en relevantie van het sponsorschap.

Duur

De financiële steun is tijdelijk: de steun moet binnen de twaalf maanden na de ondertekening van de sponsorovereenkomst worden gebruikt. Het sponsorschap (in uren) kan na deze periode doorgang vinden, maar zal dan in de eigen tijd van de sponsor geschieden.

Duurzaamheid en vernieuwend karakter van de projecten

De VINCI Foundation NL ondersteunt initiatieven die duurzaamheid beogen en die zorgen voor blijvende werkgelegenheid of activiteiten. Het financiert geen tijdelijke projecten (tentoonstellingen, manifestaties), ook niet als die gericht zijn op solidariteit of op de inschakeling op de arbeidsmarkt.