homepage-foto2
Een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen in de samenleving

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL wil dit doen door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

De oprichters van VINCI Foundation NL zijn