procedure
Indienen van projecten kan het hele jaar door

Procedure voor indienen van aanvragen

De VINCI Foundation NL wil graag organisaties de mogelijkheid bieden om het hele jaar door aanvragen in te dienen. Drie keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld en eventueel toegekend. Het aanvraagformulier is te vinden onder de menuknop project indienen op deze website. Deze dient te worden ingevuld en gemaild naar info@vincifoundation.nl.

Planning

Bekendmaking van de definitieve selectie van de, tot dan toe, ingediende aanvragen:

  • mei
  • september
  • december

Procedure voor het beoordelen van projecten

doorloopprocedure

Een onafhankelijke selectiecommissie bepaalt de selectie. De selectiecommissie bestaat uit medewerkers die de oprichters van de VINCI Foundation NL vertegenwoordigen en een externe expert. De ingediende projecten komen terecht bij de selectiecommissie en zullen het volgende traject afleggen:

  • Formele controle van de ingediende aanvragen
  • Voorselectie op de bekende criteria van de ingediende aanvragen
  • Evaluatie van de projecten door selectiecommissie
  • Eerste beraadslaging van de selectiecommissie
  • Gedachtewisseling en ontmoeting met de sponsor en de organisatie van het project
  • Tweede beraadslaging van de selectiecommissie
  • Eindbeslissing door het bestuur

Bekrachtiging en opvolging van het partnerschap

Als de financiële ondersteuning wordt toegekend, ondertekenen de sponsor van het project, een vertegenwoordiger van het project en de VINCI Foundation NL een sponsorovereenkomst. In de sponsorovereenkomst wordt een duidelijke rolverdeling beschreven, het gebruik dat zal worden gemaakt van de toegekende hulp, het sponsorschap (uren en geld), alsmede de doelstellingen en indicatoren die moeten worden opgevolgd. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden met verslaglegging. Tijdens de jaarevaluatie wordt de financiële bijdrage besproken en wordt besproken of eventuele uren door de sponsor door blijven gaan na het sponsorjaar.

Samenstelling van het bestuur (administration board)

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van de VINCI Foundation NL. Het bestuur wordt in 2021 voorgezeten door Rob van Kaathoven (VINCI Energies NL).

Samenstelling van de selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit een externe expert en vertegenwoordigers van de oprichters van de VINCI Foundation NL. De voorzitter is Roeland Nelemans (VINCI Energies NL). De selectiecommissie is onafhankelijk en neemt de beslissingen collegiaal. Het selectierapport wordt voorgelegd aan het bestuur van de VINCI Foundation NL t.b.v. de eindbeslissing.

Vertegenwoordigers van de VINCI Foundation NL

Carla Uijtewaal, Manager Communications, VINCI Energies Nederland
Roeland Nelemans, HR director, VINCI Energies Nederland