zorgen dat de (ex) asielzoekers de regie over hun leven kunnen nemen door zich te ontwikkelen

Project 3-IT Academies

New Dutch Connections (NDC), opgericht in 2004, heeft tot doel jonge(ex)asielzoekers en vluchtelingen, betrokken burgers, bedrijven, organisaties en lokale initiatieven met elkaar in contact te laten komen, zodat er een waardevol wederzijds begrip ontstaat. NDC empowered en inspireert deze jongeren om de regie over hun leven in eigen handen te nemen zodat zij niet voor onbepaalde tijd in een wachtstand staan. Voor jongeren in de levensfase tussen 15 en zo’n 30 jaar is het van groot belang dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling niet stagneert. NDC doet dit door middel van wekelijkse trainingen, een individueel coaching programma, excursies naar bedrijven, organisaties en opleidingen, gastcolleges.

Projectaanvraag: ICT middelen

Het project ‘3 IT-academies’ opzetten in Arnhem, Rotterdam en Utrecht waar jonge vluchtelingen bijv. leren ‘welke basiskennis en praktische vaardigheden er nodig zijn om hun integratieproces te bevorderen’, ‘hoe ze om kunnen gaan met digitalisering’. Maar ook leren ze ICT-expertise en hoe ze hun talenten en plezier op het gebied van ICT kunnen ontdekken.

Sponsorschap:
Rens Groenveld, werkzaam bij Axians