theater Vier het Leven“>” />” />
beperken van eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen

Project Vier het leven

Veel ouderen verliezen gaandeweg het contact met anderen, de maatschappij en het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Ze neemt drempels weg die oudere mensen tegenhoudt om de deur uit te gaan en ontstaan nieuwe ontmoetingen en vriendschappen tussen mensen. Doel is een positieve bijdrage te leveren aan het beperken van eenzaamheid en voorkomen van sociaal isolement van ouderen in onze samenleving. Inmiddels begeleiden 1500 vrijwilligers van de stichting 18.000 ouderen naar film-, concert- en theatervoorstellingen. Zo gaan oudere mensen makkelijker de deur uit en ontstaan nieuwe ontmoetingen en vriendschappen.

Projectaanvraag: Digitaal platform
Elke vrijwilliger staat in contact met drie ouderen die ze begeleiden. Nu verliezen deze vrijwilligers veel tijd met administratieve handelingen. Door een digitale platform gaan de vrijwilligers meer tijd overhouden voor het daadwerkelijke contact.

Sponsorschap:
Jeroen van Twuijver, werkzaam bij Axians