VINCI Foundation NL ondersteunt met menselijke en financiële middelen organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken werkt de VINCI Foundation NL met twee thema’s in de strijd tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

Medewerkers van VINCI bedrijven in Nederland kunnen een project indienen om in aanmerking te komen voor een sponsoring in 2018. Er kunnen aanvragen worden ingediend tot 30 juni 2017.